Steun Ensemble Corona!

In de uiterst onzekere crisistijd rond het virus COVID-19 kwam ineens alles op losse schroeven. Inmiddels hebben wij tot onze vreugde weer enkele keren live voor u kunnen spelen, maar intussen hadden wij wel steeds doorlopende kosten.
Dit kwam bovenop de gevolgen van het voortdurend terugschroeven van wat door overheid en fondsen aan podiumkunsten wordt besteed. (Al ontvingen wij nooit structurele subsidie en zijn we dus wel gewend om zoals dat zo fraai heet ‘onze eigen broek op te houden’.)

Wij zijn trots dat wij juist in het moeilijke crisisjaar een nieuw, echt Ensemble-Corona-programma hebben gemaakt en succesvol uitgevoerd (en ons in de tijdelijke COVID-regelingen van FPK en Cultuurmakersfonds hebben geknokt).
We zetten ook alles op alles om het uitgestelde Sancta Susanna te laten doorgaan.

Samen met jullie zetten we de schouders eronder.

Je donatie is meer dan ooit welkom op:
IBAN: NL34 TRIO 0338 4951 85
t.g.v. Stg. Frais et Gaillard te Amsterdam,
onder vermelding van “Donatie”.

Onze Stichting Frais et Gaillard is een culturele ANBI, dat heeft als prettige konsekwentie dat een donatie aan onze stichting belastingvrij is voor ons, en aftrekbaar voor u.

Lees op www.belastingdienst.nl wat voor u de voordelen kunnen zijn van een donatie aan de Stichting Frais et Gaillard. *)

Fantastisch dat u er dan aan bijdraagt dat wij onze mooie programma’s kunnen blijven maken, en voor een breed publiek uitvoeren!

*) Onder andere dit: “Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.”